חלוקה בתחנות רכבת עם דיילות או דיילות - חלוקת חומרי קידום מכירות